SusValueWaste’s End Conference

June 13, 2019 10:00 AM - 15:45 PM

Fra avfall til verdifulle ressurser  Overgangen til sirkulær bioøkonomi

Organisk avfall og andre restmaterialer fra biobaserte næringer og husholdninger har økende verdi i dagens økonomi. Stoffer som lenge representerte en kostnad, blir nå en verdifull ressurs. Å utnytte det fulle potensialet av disse ressursene krever økt innovasjon og systemforandringer samt bedre regulering og styring – med andre ord en overgang til en bærekraftig bioøkonomi. Denne overgangen har vært på dagsorden i politikk, akademia og næringsliv rundt om i verden. Utvikling av den bærekraftige bioøkonomien anses å være kritisk av flere grunner: behovet for bærekraftig ressursbruk, den økende etterspørselen etter mat, materialer og energi og behovet for å frakoble verdiskaping fra miljøbelastninger.

For å markere avslutningen av SusValueWaste inviterer til en heldagskonferanse om mulighetene og utfordringene i omleggingen til en bærekraftig og sirkulær bioøkonomi.

Vi vil diskutere forskningsresultater om hvordan næringslivet innoverer for å utnytte restprodukter, hvordan de nordiske landene styrer og regulerer omleggingen til en sirkulær bioøkonomi og vi vil ha paneldebatter med representanter fra industri og myndigheter om veien videre.

På programmet står også lanseringen av vår bok:
«From Waste to Value: Valorisation Pathways for Organic Waste Streams in Circular Bioeconomies»

 

Tid: Torsdag 13.juni, kl. 10:00 – 15:45   Sted: NIFUs lokaler på Tøyen i Oslo

Program for dagen

 

Om du vil melde deg på, registrer deg her

Konferansen er gratis. Velkommen!

© 2015 NIFU. All rights reserved.